KRONOS Praha CZ
Spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně postižených.


 

HISTORIE SPOLKU


   V roce 1984 onemocněl syn předsedy spolku Jiřího Dostála Jan osteosarkomem a následně mu byla amputována dolní končetina. Po definitivním vyléčení v roce 1991 s ním začal otec sportovat. Po čase ho chtěl zaregistrovat v nějakém oddílu tělesně postižených a zjistil, že takový oddíl, který by pravidelně a pod odborným vedením trénoval, vlastně neexistuje. Přihlásil syna do oddílu zdravých, neboť tyto oddíly jsou mnohem funkčnější, než oddíly TP, mají, tréninkové kapacity, trenéry, sponzory a mohou svým závodníkům nabídnout lepší podmínky. Došlo ovšem k paradoxní situaci, neboť Svaz tělesně postižených sportovců toto naprosto nebyl ochoten akceptovat a Honzu odmítl registrovat na závody tělesně postižených! Podle stanov Svazu musí být tělesně postižený sportovec členem oddílu tělesně postižených.

   V roce 1993 tedy založil Spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně postižených KRONOS a rozhodl se pomoci nejen svému synovi, ale i všem ostatním zájemcům. Stal se zde hlavním trenérem. Dodnes osobně shání sponzory, ubytovací kapacity, tréninkové možnosti, materiální vybavení, finanční zabezpečení. Spolek se stal i oddílem tělesně postižených lyžařů při Českém svazu tělesně postižených sportovců. Průběhem časuse stali členy Spolku všichni aktivní amputovaní lyžaři z celé republiky, přičemž nejen každý člen oddílu, ale i každý zájemce o to se naučit lyžovat, dostával zdarma lyžařské vybavení i odborné vedení. Oddíl pořádal několikrát ročně tréninková soustředění pro závodní lyžaře, ale i týdenní kurzy pro začínající, kde měl každý zajištěno ubytování, stravování i permanentky na vleky. Bylo o ně postaráno i po stránce odborného doprovodu. V té době měl oddíl 42 členů, Z toho 12 asistentů.
Prvním velkým mezníkem byl rok 2006, kdy Český paralympijský výbor nezákonně vyloučil Český svaz tělesně postižených sportovců ze svých řad a znemožnil členům Svazu reprezentovat.Druhým stěžejním mezníkem byl rok 2014, kdy přešlo lyžování tělesně postižených pod Svaz lyžařů ČR. Spolek Kronos tedy přenechal výkonnostní sport novým institucím a přešel na novou prioritu. Nikoli vrcholový sport, ale sport rekreační. A již ne specializace na lyžování, ale na veškeré sportovní aktivity tělesně postižených.

   V roce 2018 se Spolek z více důvodů (nový název, namísto neúnosně dlouhého, nové stanovy odpovídající novému občanskému zákoníku, nový cíl a předmět podnikání) přejmenoval na KRONOS Praha CZ , z.s.Spolek přímo navazuje na dlouholetou a úspěšnou práci Spolku pro rozvoj a podporu pohybových aktivit Kronos. Zárukou kvality je to, že práce lidí ve Spolku Kronos trvá již přes 26 let.

  Lyžařský oddílNaši sponzoři
    Praha logo      
hotel Horizont Skanska a.s Bramac
madree Dynastar Bouda Svornost Ski centrum


Copyright © 2007 KRONOS